Gediplomeerd taxateur voor goederen gemaakt na 1952

Wij kunnen Uw taxaties verzorgen t.b.v. verzekeringsdoeleinden maar ook bij successie of verkoop voor executiewaarde. 

Wist U dat taxatie rapporten voor uw kostbaarheden verzekering slechts drie jaar geldig zijn?

Ter taxatie aangeboden sieraden worden eerst gereinigd om de keurtekens en

 de eventuele stenen goed te kunnen beoordelen. In het rapport worden een

 duidelijke omschrijving, gewicht en eventuele manco‚Äôs vermeld.

Tevens wordt advies voor eventuele reparaties gegeven.

Voor taxatieopdrachten kunt u een afspraak maken.